Casus NDG

Vraag

Is het mogelijk om onze registratie certificaten tbv het chippen van een huisdier geautomaiseerd verwerken. Waarbij de nadruk ligt op het produceren van een uniek document met nummer, naw, d.d registratie, naam huidier en huisdiersoort.

Antwoord

Wij hebben een script ontwikkeld welke communiceert met het registratiesysteem van het NDG waarbij dagelijk een database wordt ingeladen naar onze server en vervolgens omgezet worden naar een uniek certificaat wat naar de klant verzonden wordt.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.